01. Uitstraling

Welkom op de site van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen

Download onze flyer

Met meer dan 40 jaar intense werking gaat er thans van onze vereniging een zekere uitstraling uit. Hoe is dit mogelijk geworden?

In 1978 gingen we van start met de intussen internationaal gebruikte reeks publicaties "Archeologische en Historische Monografie van Zuid- West- Vlaanderen", waarvan bijna 100 delen verschenen zijn.

Resultaten van de nieuwste opgravingen worden jaarlijks kenbaar gemaakt aan de hand van een zestal voordrachten door eminente sprekers, belast met archeologisch onderzoek, of door vorsers, belast met de eindpublicatie van de resultaten. Alle voordrachten, ook werfbezoeken, zijn gratis ook voor niet- leden.

Om onze leden permanent bij te scholen en een ruimere achtergrond aan te bieden, organiseren wij jaarlijks een dag- en een meerdaagse reis, die steeds moet kaderen in het lopende onderzoek. Frans- Vlaanderen is daarbij toonaangevend, omdat daar na 1677 het landelijke patrimonium in al zijn laat- middeleeuwse aspecten bewaard bleef.

Ander belangrijk punt: onze regelmatige schenkingen aan stedelijke en regionale musea; blijvende bewaring van bodemvondsten en toegankelijkheid voor vorsers getuigen van onze zin voor verantwoordelijkheid inzake kennis en bewaring van het verleden alsook het archeologisch erfgoed.

Medewerking aan derden blijkt uit het begeleiden van studenten bij de opmaak van hun thesis; tussen 1974 en heden gaat het om een 120-tal jonge vorsers.

Jaarlijks geven we een verslag van de nieuwste opgravingen en vondsten op de congressen "Romeinendag" en "Archaeologia Mediaevalis".

Samenwerking met buitenlandse studiecentra behoren tot onze activiteiten. We denken aan "Château Gaillard" voor het kastelenonderzoek, de "Kent Archaeological Trust" voor het radgestempeld aardewerk, het "töpfereimuseum van Raeren" in het kader van regionale studies over import en consumptie van steengoed, het project "Aljubarotta 1383" in Lissabon (Portugal), de inventarisatie van Vlaamse burchten in de Morea (Griekenland) en vele andere thema's.

Op 11 april 2014 vierde de vereniging haar veertigste verjaardag in het stadhuis van Kortrijk. Deze viering was tevens de gelegenheid om het veertig jaar voorzitterschap van Dr. R. Ooghe te vieren. Naar aanleiding van deze viering werd de publicatie "Kortrijk 1683-1684 in de Atlas van de "Markies van Gastanaga 1688" voorgesteld.

IM MEMORIAM

Rogier OOGHE

08.05.1924 - 23.07.2015


Rogier Ooghe, geboren op 08 mei 1924 te Roeselare, had van jongs af een grote voorliefde voor archeologie. Het begon allemaal bij de vondst van een uitgebreide knuppeldam als restant van een antieke Romeinse weg in zijn geboortestad, wat het zogenaamde ‘Archeologitis’ in hem deed ontluiken.

Mede onder zijn impuls ontstond in 1974 de vereniging, met als doel opgravingen uit te voeren en de resultaten ervan aan een zo ruim mogelijk publiek bekend te maken door middel van lezingen en publicaties. Hij hechtte eveneens groot belang aan de organisatie van studiereizen in binnen- en buitenland.

Dankzij zijn inzet en gedrevenheid groeide de vereniging uit tot een van de meest toonaangevende erfgoedvereniging in Zuid-West-Vlaanderen. Ontelbare archeologische sites en terreinverkenningen en veldprospecties tot ver buiten Kortrijk werden uitgevoerd.

Dokter Ooghe en “zijn” vereniging kregen uit de academische en institutionele wereld heel wat erkenning. Naar aanleiding van 40 jaar bestaan van de vereniging werd de publicatie “Kortrijk 1683-1684 in de Atlas van de Markies van Gastañaga 1688” speciaal aan hem opgedragen.

Met Rogier Ooghe, geneesheer-specialist, stichter en erevoorzitter, verliest de vereniging op 23 juli 2015 een veelzijdig en welbespraakt persoon, vol energie en passie voor het verleden; een vriend onder ons allen.

 

 

  

Copyright 2019 © Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw.